Pic
小牛廣口笛音蓋頭組 (無琴音片構造)
 • 功能分類 | 小牛廣口笛音茶壺
 • 規 格 | 蓋頭盤組
 • 材 質 | 電木
 • 適用商品 | 小牛廣口笛音壺系列
 • 售 價 | 100
Pic
百福樂笛音蓋頭組 (無琴音片構造)
 • 功能分類 | 百福樂笛音茶壺
 • 規 格 | 蓋頭盤組
 • 材 質 | 電木
 • 適用商品 | 百福樂笛音壺系列
 • 售 價 | 100